Ацетилацетон ч 99% гост 10259-78 (уп=0,97кг)

Ацетилацетон