Ацетилацетон хч 99,75% стп ту комп 2-687-14 (уп=0,97кг)

Ацетилацетон